کارگروه دانشگاه صنعت نفت

photo_2016-07-15_18-08-41

 

کارگروه تخصصی فارغ التحصیلان دانشگاه نفت

  • * اخبار و اطلاعیه ها
  • * ارتباط با صنعت و ایجاد شرکت دانش بنیان

 

کارگروه پیگیری امور استخدام

  • * اخبار
  • *