((سیف )) در دولت دوازدهم باز هم در بانک مرکزی خواهد بود

به  گزارش خبرگزاری تسنیم رئیس جمهور در مراسم رای اعتماد به  وزرا ، ولی الله سیف را  به عنوان  رئیس بانک مرکزی ابقا نمود.  پیش از این نیز سیف از ادامه کار خود در بانک مرکزی صحبت کرده بود.

ولی  الله سیف هجدهمین  رئیس کل بانک مرکزی محسوب می شود.  حسن روحانی رئیس جمهور کشور در سخنان خود وی را فردی با نشاط و با تجربه خوانده و ابراز امیدواری کرد  که در بخش  مسکن مسیری درست پیش گرفته شود.

تیم اقتصادی دولت چه تغیری خواهد کرد؟

در بین وزرای کابینه دوازدم  9 وزیر از کابینه دولت یازدهم مشاهده می شود و 8 وزارتخانه دیگر شاهد وزرای جدیدخواهند بود.  در این بین تیم اقتصادی دولت نیز دچار نغیر شده و دو تغیر مشهود در آن دیده می شود. حضور مسعود کرباسیان و  محمد شریعتمداری به تیم  اقتصادی دولت نشان از عزم دولت در استفاده بیشتر از وزنه تجربه دارد.

Read more

قانون بودجه سال 1396 کل کشور

قانون بودجه سال 1396 کل کشور

بودجه سال 1396 کل کشور از حیث منابع  بالغ بر یازده میلیون و بیست و چهار هزار و پانصد شصت و پنج میلیارد و  نهصد و نه میلیون  ریال و از حیث مصارف بالغ بر یازده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون ریال  می باشد.

شما عزیزان می توانید قانون بودجه سال 1396 را با استفاده از لینک زیر دریافت کنید :